08:30
TVP Kultura

Wyrok na Franciszka Kłosa

NN Polska Original-Titel: Wyrok na Franciszka Kłosa
"Nade wszystko zafascynowała mnie jej odmienność w stosunku do literatury, zajmującej się tematem wojny i okupacji. Literatury pełnej heroizmu, ostatecznych wyborów w imię służby ojczyźnie, męczeństwa i walki narodu z najeźdźcą. Literatury przepojonej szlachetnym patosem, najpełniej służącej temu szczytnemu powołaniu, wyrażonemu niegdyś przez Sienkiewicza słowami -"Ku pokrzepieniu serc". I do tej kolekcji tak jednorodnej, jakby przypadkiem dekomponując spoistość literackiej wizji, brutalnie wtargnął"Wyrok na Franciszka Kłosa". /... / Nieoczekiwanego bohatera stworzył Stanisław Rembek w tej powieści. Był to pierwszy antybohater w polskiej literaturze powojennej. Ciągle brzmi on jak memento dla przyszłości. Nic więc dziwnego, że orędownikom bogoojczyźnianych cnót, jak również rzecznikom nowego totalitarnego ładu i porządku książka ta wydała się herezją niemożliwą do strawienia" - pisał w szkicu "O"Wyroku na Franciszka Kłosa"Marek Nowakowski. Przez całe dziesięciolecia Rembek był pisarzem niewygodnym i niemal zupełnie przemilczanym. Trudno się zresztą dziwić. Jego dwie przedwojenne powieści:"Nagan"(1927) i"W polu"(1937) dotyczą wojny polsko - bolszewickiej,"Ballada o wzgardliwym wisielcu"burzy narodowe mity o powstaniu styczniowym, "Wyrok... "wreszcie to wstrząsające i przenikliwe studium kolaboracji. Po wojnie tylko dwie ostatnie z tych książek doczekały się wydań, lecz przyjęto je raczej zdawkowo. "Wyrok na Franciszka Kłosa"od dawna interesował filmowców. Chcieli go przenosić na ekran Niemcy. Chciał polski reżyser Stanisław Lenartowicz. Oba projekty upadły. Na pierwszy nie zgodził się Rembek. Na drugi - peerelowska cenzura. Lata dziewięćdziesiąte wydobyły autora"Nagana"z zapomnienia."Odkrywaniu"jego twórczości towarzyszą artykuły prasowe, wystawy, publikacje książkowe i...filmy. Pierwszy zrealizował w 1992 roku Juliusz Machulski. Był to"Szwadron"powstały na podstawie"Ballady o wzgardliwym wisielcu", stosunkowo najmniej drażliwej książki Rembeka. Po ośmiu latach od tamtej premiery po prozę autora"W polu"sięgnął Andrzej Wajda. Jego nakręcony dla telewizji"Wyrok na Franciszka Kłosa"to poruszająca historia małomiasteczkowego granatowego policjanta, świetnie zagranego przez Mirosława Bakę. Świat wartości Franciszka Kłosa jest prosty. Trzeba jak najlepiej wykonywać swoją pracę, by mieć środki na utrzymanie rodziny. Zawód policjanta zaś polega na wypełnianiu rozkazów przełożonych. Przełożonymi są Niemcy - hitlerowcy. Należy zatem ścigać polskich konspiratorów, prześladować Żydów, a kiedy nie ma wyjścia - strzelać i zabijać. Wydaje się, że imponderabilia takie, jak patriotyzm czy wierność religii katolickiej nie mają dla Kłosa znaczenia. Czy rzeczywiście? Pomimo prostoty swego rozumowania, bohater czuje rosnący niepokój sumienia. Stara się topić go w alkoholu. Wódka jednak przestaje wystarczać, gdy Kłos otrzymuje list od podziemnego sądu, wydającego nań wyrok śmierci za zdradę. Niepokój zmienia się w paniczny strach.
TV Movie Wertung
  • Spaß
  • Action
  • Erotik
  • Spannung
  • Anspruch
Leser-Wertung
0.0
Leser-Wertung: /10
0 Stimmen
Ihre Wertung:
-/10

Informationen

Schauspieler

Franciszek Kłos Mirosław Baka
matka Kłosa Maja Komorowska
Tereska Katarzyna Bosacka
żona Kłosa Grażyna Błęcka-Kolska
Rządek Krzysztof Globisz
Aschel Artur Żmijewski
żandarm Kranc Andrzej Chyra
Mehr anzeigen »

Produktionsinformationen

Deutscher Titel Wyrok na Franciszka Kłosa
Original Titel Wyrok na Franciszka Kłosa
Genre NN
Produktionsland
Produktionjahr 2000

Filmcrew

Regie Andrzej Wajda
Drehbuch Andrzej Wajda
Drehbuch Zygmunt Malanowicz
Kamera Bartosz Prokopowicz
Produzent Kamil Przełęcki
TV Movie empfiehlt
Netflix Serien
Neu bei Netflix

Diese Serien-Highlights erwarten euch in den... Mehr lesen »